Vápník a vápnění půdy

Užitečné informace o tématu

Vápník a vápnění půdy

Vápněním se rozumí průběžné doplňování vápníku do půdy. Vápník je jedním ze základních prvků půdy.  Množství vápníku v půdě zásadně ovlivňuje fyzikální a chemické procesy nejenom v půdě ale i v rostlinách. Proto abychom mohli úspěšně pečovat o půdu je důležité znát její typ, druh její složení a zrnitost a především její pH( kyselost půdy). Například lehčí půdy vyžadují jen slabší dávky hnojení vápníkem a naopak čím těžší půdy tím se množství dodávaného vápníku zvyšuje. Proto, abychom správně nastavili doplnění vápníku do půdy je potřeba znát pH půdy v místě pěstování rostlin, dále pak druh pěstované rostliny.

PH zjistím nejčastěji odběrem vzorku a odesláním do specializované laboratoře kde vám zjistí nejen pH ale i dle vašich požadavků i další makro a mikro prvky včetně stopových prvků, případně výskyt toxických prvků. Tato metoda je přesná ale nákladnější. Častěji zahradníci a zahrádkáři používají lakmusové papírky pro určení pH pudy z roztoku půdy který si samy připraví. Tato metoda je rychlá, nenáročná ale taky méně přesná. 

Vápník se s půdy postupně ztrácí tím že je přijat do rostlin kde vykonává nezbytné funkce a pak je spolu s rostlinou sklizen a odvezen. Dalším způsobem je  vyplavováním vodou (především u  kultur náročných na závlahu) mimo pudní profil do spodních vrstev a kde není dosažitelný pro kořeny rostlin nebo je odveden vodou mimo pěstební plochy. V neposlední řadě potom nadměrným používáním kyselých hnojiv.

Vápník do půdy doplňujeme dvěma základními způsoby:

 • Meliorační vápnění - to znamená méně častěji a nepravidelně za to však většími dávkami
 • Udržovací vápnění – což znamená pravidelné vápnění ploch menšími dávkami v závislosti na pěstované kultuře, kyselosti a druhu půdy.
   

Kdy je vhodná doba pro Vápnění?
Vhodná doba je většinou mimo vegetaci to znamená prosinec až únor.
Vápník je pomalu rozpustné a pomalu přijatelný prvek, jeho účinky se tak projeví často až 2 až 4 rok po aplikaci proto je výhodnější, udržovací pravidelné hnojení tímto prvkem. Vápník se do půdy dodává ve dvou základních formách a to jsou:  CaCO3 a CaO na jejich použití je pak závislá dávka. Všeobecně se nevápní  pozemky u kterých hodnota pH se blíží 7,2 nebo je vyšší.

Hodnoty pH

7,7 a vícesilně alkalické
7,3 – 7,7alkalické
6,6 – 7,2 
5,5 – 6,5 
4,6 – 5,5 
4,4 a méně 


Rostliny řadíme  podle nároků na pH půdy do skupin: 

 1. Acidofilní rostliny - vyžadují kyselé půdy s pH nižším než 6,7 
  - silně acidofilní rostliny preferují pH 3,5-4 ( brusnice borůvka),
  - acidofilní rostliny preferují pH 4,5-5,4 
  - slabě acidofilní rostliny preferují pH 5,5-6,4 (žito, pohanka, brambor).   
 2. Neutrofilní rostliny pro většinu rostlin je optimální pH 6-7,5.    
 3. Bazifilní rostliny vyžadují půdy s pH větším než 7,2 (ječmen, vojtěška).

Čím a kdy půdu vápnit
Těžší půdy a půdy s velikým  deficitem Vápence , páleným vápnem (CaO)( rychlejší a intenzivnější)
Středně těžké a lehké půdy  Mletým vápencem  42-54 % CaO+MgO = 30-38% Ca+Mg  jeho účinek je  pomalejší a dlouhodobější.

Směsi  mletých vápenatých hmot
Vápenec jemně mletý               :   CaCO3 + MgCO3 min. 92% z toho MgCO3 max. 2%
Dolomitický vápenec                 :  CaCO3 + MgCO3 min. 95% z toho MgCO3 min. 41,2 %
Směs vápenatých hmot 50 %    :  50% CaO + 46% CaCO3 + MgCO3
Směs vápenatých hmot 30 %    :  30% CaO + 65% CaCO3 + MgCO3

Mleté vápence je možné využít i za vegetace
Pálené vápno 
Oxid vápenatý (CaO80 -85%) – 57-60 % Ca, obsahuje  ale i hořčík v množství do 6 %.

Využívá se zásadně mimo vegetaci, je to krystalická žíravá hmota vznikající pálením vápenných  hornin při teplotách nad 825 stupňů celsia. Je vhodný pro dezinfekci půdy protože je agresivnější ale zároveň není vhodný pro použití do skleníků  a lehčích půd těsně před vegetací.

Pravidelné udržovací vápnění se provádí 
s ohledem na množství vápníku odčerpaného plodinami, ztráty vymýváním a používáním kyselých hnojiv. Průměrná dávka je 0,022kg CaO/m2, což odpovídá cca 0,04kg CaCO3/m2  udržovací Vápnění nevyžadují pouze půdy s vyšším obsahem uhličitanů (nad 0,3 %). Meliorační (ozdravovací): jednorázové vápnění, v dávkách max. 0,12 – 0,2 kg CaO/m2, což odpovídá 0,5 –0, 6 kg CaCO3/m2 půdy.

Zahrada je náš život

Realizujeme vlastní ale i jiné projekty, nabízíme kompletní řešení při založení zahrady včetně dodání rostlin, kompozičních prvků a všech materiálů, samozřejmostí je záruka na ujmutí dodaných rostlin a materiálů ve vysoké kvalitě.

Odborně poradíme a zaškolíme

Můžete si sami vyzkoušet práce při zakládání zahrady, poradíme a naučíme vás jak na to. Samotná realizace se dá rozplánovat do více částí, etap nebo let, protože dobře víme, že finanční prostředky nejsou vždy k dispozici najednou ale jejich čerpání muže být i postupné.

Články k tématu Vápník a vápnění půdy

Přesazování pokojových rostlin
14.5.2021

Koncem února a během března je ideální doba na přesazování pokojových rostlin.

Více informací
Vápník a vápnění půdy
14.5.2021

Vápněním se rozumí průběžné doplňování vápníku do půdy. Vápník je jedním ze základních prvků půdy. 

Více informací
více než
250 realizací zahrad
rádi vám připravíme
Grafické návrhy
u nás získáte
Realizace na klíč
Nejsme obyčejní zahradníci
Jsme profesionálové
Mám zájem o služby
Zpět nahoruNahoru