Formulář - dotazy | Kontakty |
Zahradní středisko - Realizace zahrad

Realizace zahrad

Články: Realizace zahrad


Realizace zahrad

Realizace zahrad a zahradních prvků


Realizujeme
vlastní ale i cizí projekty, nabízíme kompletní založení zahrady včetně dodání rostlin, kompozičních prvků a všech materiálů, samozřejmostí je záruka na ujmutí dodaných rostlin a materiálů ve vysoké kvalitě. Chcete-li si část realizace provést sami, nebo se realizací osobně účastnit se zkušenými pracovníky naší firmy Zahradní středisko s.r.o. to samozřejmě vítáme. Můžete si sami vyzkoušet práce při zakládání zahrady, poradíme a naučíme Vás jak na to. Samotná realizace se dá rozplánovat do více částí nebo let, protože samozřejmě víme, že finanční prostředky nejsou vždy pohromadě. Doba realizace je ovlivněna především rozsahem stavebních prací, úprav terénu apod. Pomůžeme Vám sestavit kalendář prací a časový harmonogram tak aby vyhovoval především Vašim potřebám.
Po dokončení prací je dílo předáno. Provedeme Vás a podrobně vysvětlíme všechny aspekty kompozice. Předáme Vám podrobný soupis použitých materiálů a rostlin a obdržíte kalendář údržby vaší zahrady sestavený přesně na míru Vaší zahradě. Pokud budete mít zájem, bude nám ctí i nadále o Vaší zahradu pečovat a provádět na ní komplexní zahradní údržbu popřípadě i servis Vaší mechanizace.

Realizace zahrad probíhá zpravidla v následujícím sledu


1. V případě Vaší objednávky realizace nebo konzultace Vás v krátké době po dohodě navštíví zkušený a v oboru vystudovaný zástupce naší firmy Zahradní středisko s.r.o. ,který s Vámi dohodne a podrobně Vám vysvětlí následovný postup všech prací a konzultací.
2. Na základě Vašich požadavků určí zda je zapotřebí většího plánování a zhotovení architektonických  plánů, popřípadě jestli se jedná o drobnější úpravy či dodělávky a plánů není zapotřebí.
3. Zhotovíme na základě vašich představ a našeho odborného posouzení podrobný projekt a projektovou dokumentaci jejíž součástí jsou:


•    zahradně architektonické řešení (konečná varianta)
•    osazovací plán
•    vytyčovací plán
•    průvodní a technickou zprávu
•    přehled navrhovaného rostlinného sortimentu
•    výkaz výměr a materiálů
•    rozpočet

Po oboustranném schválení projektu se strany zavážou smlouvou o provedení stavby.

Postup samotné realizace


1. Ve většině případů realizace začíná úklidem stavebního odpadu a odvozem na skládku.
2. Další kroky směřují k vyčištění ploch od biologického materiálu jako je např. vykácení starých a nepotřebných stromů a keřů, odstranění nevhodně umístěných dřevin (z důvodů špatného zdravotního stavu nebo z nevhodného umístění pro nový architektonický záměr), ošetření stávajících dřevin (zmlazovací řez, udržovací řez, zdravotní řez postřik herbicidy a odstranění starých trávníků nebo zbytků předešlých staveb či výsadeb.
3. Hrubá modulace terénu. Patří sem veškeré větší práce při tvarování pozemků, výstavba inženýrských sítí, hloubení jezírek popřípadě stavba základu skalek, kaskád, a podobně.
4. Výstavba zahradních staveb, rekonstrukce a oprava stávajících staveb (pokud jejich architektonické zpracování tvoří soulad s nově vytvořeným architektonickým záměrem) , výstavba nových staveb (zahradní cesty, zídky, skalky, obruby, pergoly, osvětlení, loubí, dřevěné prvky a konstrukce apod.)
5. Příprava půdy pro výsadbu, chemické ošetření nových i  stávajících ploch. Doprava ornice, kompostů a jiných zemin, důkladné rozrušení a zkypření utužené zeminy, zapravení kompostu do původní zeminy (zlepšení biologických a fyzikálních vlastností půdy), dohnojení ploch, jemné dorovnání povrchu
6. Rozložení netkané textilie a roznošení rostlin    
7. Výsadby, zálivka, a ošetření rostlin. Výsadba nově navržených rostlin (stromy, keře, trvalky), kotvení dřevin (vzrostlé stromy, jehličnany, vyšší keře),  výchovný řez a řez po výsadbě, zálivka, mulčování (drcená borka), jemný štěrk, kačírek (suchomilné a stepní partie, skalky)
8. Založení trávníku, výsevem, položením travních koberců
9. Finální, dokončovací a úklidové práce
10. Předání díla
11. Údržba zahrady

Rychlá navigace

Zahradní architektura

Květinářství

Dendrologie

Mladá Boleslav | Liberec | Hradec Králové | Turnov | Pardubice | Praha | Nedašov | Xaverov | Býčkovice | Brumov | Lomnice | Další města...
Zahradnistredisko.cz | Copyright © 2020 - Zákaz kopírování obrázků a textů. Realizace zahrad