právě čtete téma

Trávníky

Travnaté plochy jsou velice důležitou a nedílnou součástí zahrad a všech urbanistických celků. Trávník je základním prvkem veškerého extravilánu kde, udává nebo napovídá, jak intenzivně je tento prostor využíván. Jedná se o louky, pastviny, lesní travnaté porosty, trávníky zahradní více či méně ošetřované, golfové trávníky, hříšní nebo specializované květnaté louky či střešní trávníky.
Každá s těchto travnatých ploch má svůj význam a využití. Nejčastěji využívané travnaté plochy pro zahradní architekturu jsou luční, hříšní (zátěžové), okrasné. Využití těchto trávníků je závislé na funkčnosti ploch, na kterých se vyskytují. 

Extenzivní zahrady a ploch využívají spíše travnaté plochy luční a okrasné a intenzivní zahrady využiji naopak spíše hřišťové nebo jiné zátěžové typy travnatých porostu. Travnatá plocha na zahradě zaujímá značnou plochu zahrady a péče o trávník je jedna s nejkomplexnějších a nejsložitějších operaci na zahradě, proto je nezbytné dobře zvolit typ, velikost a druhové zastoupení v travnaté směsi tak aby co jevíce vyhovovala především klimatickým podmínkám, poloze a jeho využití. Bez dobrého naplánování nebo podcenění podmínek, není možné travnaté plochy dlouhodobě udržet v dobré kondici.

Funkce trávníků
Travnaté celky jsou jedním z nejestetičtějších prvků na zahradě a jejich forma je proto velice důležitá a nepostradatelná v celé kompozici. Travnaté plochy zcelují jednotlivé kompoziční prvky na zahradě. Dávají jim ráz a odráží se v něm barvy, tvary, uspřádání. Travnaté plochy neslouží jen k rekreaci, odpočinku, estetice ale také podvědomě vytváří systém cest a průhledů, které vedou naše oči ale i kroky všude tam kde se skrývá něco zajímavého.

Naše firma Garden World  vám velice ráda poradí a pomůže při zakládání a údržbě vašeho trávníku. Po návštěvě vašeho pozemku a průzkumu ploch sestavíme travnatou směs přímo pro Vaši zahradu.
Vytvoříme harmonogramy pěstebních opaření (sekání, hnojení, dosévání, provzdušňování a chemického ošetření), přímo pro vaši zahradu. Zakládáme travnaté plochy dle možností, požadavků, přístupností ploch zákazníků:

 • Výsevem  - Klasický způsob kdy vybranou směsí osejeme v dohodnuté hustotě určenou plochu
 • Pokládáním travnatých koberců – způsob vhodnější na menší a střední plochy od 1 do 2000 m2 kdy se na perfektně připravený podklad natahují rolované koberce.
 • Hydroosevem – způsob nejčastěji využívaný na veliké nebo nepřístupné plochy. Jedna se o nástřik osiva ve směsi celulózy pomoci proudnic nebo postřikovačů na svahy, násypy dle dálnic, cest atd.
 • Pokládání protierozních dek a rohoží – způsob nejméně často využívaný, kde osivo je vetkáno do rohoží a dek které se pokládají a upevňují na svahy nebo do míst jinak postižených erozí nebo mechanickým poškozením.

Po kontrole a posouzení pozemku a vlivu, které na ně působí

 • Je li pozemek podmáčený navrhneme a vytvoříme drenážní systémy pro vysušení pozemku nebo ploch zhodnotíme pozemek před přípravou pudy z hlediska instalace závlahového systému a systému robotického sekání a dle těchto aspektu navrhneme a připravíme pozemek pro osetí nebo položením travnatých koberců.
 • Zavezeme plochy vhodnou zeminou nebo substráty Provedeme předosevní přípravu ploch včetně hrubé a jemné modulace terénu
 • Plochy dle toho v jakém byli stavu a jaké měli dřív využití vhodně  několikrát chemicky  ošetříme proti plevelům nebo hlodavcům
 • Vhodnou přípravou pozemku navracíme plochám biologickou aktivitu a rovnováhu
 • Dle rozboru do pudy doplníme živiny a organickou hmotu, popřípadě profil vylehčíme pískem
 • Setí travnatých ploch dle potřeby provádíme ručně nebo mechanizovaně
 • Osivo zapravujeme do profilu a dle potřeby provedeme válcování a závlahu

Provádíme také údržby travnatých ploch

 • Provádíme po osevní servis jako je závlaha, dosetí poškozených ploch erozí nebo domácími mazlíčky, chemické ošetřování
 • Sekání všech travnatých ploch dle jejich účelu
 • Provádíme údržbu žacích strojů a malé zahradní mechanizace
 • Navrhneme harmonogram přesného hnojení ploch a plochy dle vašich požadavků průběžně hnojíme
 • Kontrolujeme zdravotní stav travnatých ploch a chemicky popřípadě mechanicky plochy ošetřujeme proti plevelům, škůdcům a houbovým chorobám
 • V průběhu roku plochy ošetřujeme dle potřeby válcováním, vertikutací, airifikací, obřezáváním obrub
 • Provzdušnění a vyčesávání stařiny s trávníků je samozřejmou součástí průběžné údržby o travnaté plochy
 • Dle stavu a stáří travního porostu provádíme pravidelné dosetí travnatých ploch
 • U příliš vlhkých nebo zatěžovaných ploch provádíme za pískování jako součást provzdušnění ploch U pozemku výškově nestabilních nebo jinak poškozených provádíme vyrovnávání travnatých ploch

Rekonstruujeme travnaté plochy

 • V případě že péče a údržba o travnaté plochy pro udržení estetické hodnoty nedosahuje účelu a je příliš nákladná zvolíme postup rekonstrukce trávníků
 • Chemicky nebo mechanicky dle požadavků zákazníka zlikvidujeme původní porost
 • Stávající pozemek vyčistíme od biomasy a jiných zbytků a odvezeme na skládku
 • Plochy zkultivujeme a doplníme o živiny, humusové látky případně o provzdušňovací aparát
 • Znovu osetí travnatých ploch vhodnou metodou a směsí
 • Následná po osevní péče přejde v běžnou údržbu
Vápník a vápnění půdy
16.03.2023

Vápněním se rozumí průběžné doplňování vápníku do půdy. Vápník je jedním ze základních prvků půdy. 

Více informací
více než
250 realizací zahrad
rádi vám připravíme
Grafické návrhy
u nás získáte
Realizace na klíč
Nejsme obyčejní zahradníci
Jsme profesionálové
Mám zájem o služby
Zpět nahoruNahoru