Formulář - dotazy | Kontakty |
Zahradní středisko - Dendrologie

Dendrologie

Články: Dendrologie


Dendrologie

Dendrologie, je krásný vědní obor, který se zabývá studiem a popisováním rostlinných druhů, odrůd, kultivarů,  forem  dřevin. Taxonomie je potom třídí a pojmenovává dle společných znaků do skupin, čeledí, rodů na jednotlivé druhy, kultivary nebo odrůdy.

Provádíme dendrologický průzkum a ocenění dřevin
Provádíme revize a odborný technický dozor při zakládání a údržbě zeleně
Poskytujeme odborné poradenství při určování stromů, keřů, popínavých rostlin a ostatních zahradních rostlin a bylin
Zpracováváme přímo na míru Vaší zahradě kalendáře údržbových prací na jednotlivé měsíce, týdny, roky.
Plánujeme, postupné sázení a nahrazování zeleně na Vaší zahradě
Vyřizujeme žádosti na kácení dřevin a porostů.
Vyřizujeme náhradní výsadby rostlin
Podle zájmu pořádáme semináře poznávání, určování dřevin pro děti i dospělé, pro amatéry i pokročilé dendrology.
Prodej a doprava širokého sortimentu dřevin ve výborné kvalitě.
Provádíme speciální řezy a ošetření vzácných, významných nebo státem chráněných dřevin.

Rychlá navigace

Zahradní architektura

Květinářství

Dendrologie

Pardubice | Hradec Králové | Praha | Mladá Boleslav | Turnov | Liberec | Prostějovičky | Oslavice | Čmelíny | Roudné | Jihlava | Další města...
Zahradnistredisko.cz | Copyright © 2020 - Zákaz kopírování obrázků a textů. Dendrologie