Formulář - dotazy | Kontakty |
Zahradní středisko - Údržba fotovoltaických elektráren

Údržba fotovoltaických elektráren

Články: Údržba fotovoltaických elektráren


Údržba fotovoltaických elektráren

Naše společnost nabízí pro údržbu FVE tyto činnosti


1. Sekání trávy a údržba porostu
I o FVE je nutné pečovat z hlediska údržby travního porostu a porostu obecně ( keře, stromy).
Sekání trávy (mulčování) zabezpečuje, aby nedocházelo u FVE k přerůstání a tudíž k zastínění spodních částí panelů FVE a dále je nutné udržovat okolní porost v takové výši, aby nedocházelo k zastínění panelů FVE.
Sekání trávy provozovatelů FVE vyplývá i z právních předpisů a nařízení obce.

2. Čistota panelů
Prach, pyl, trus ptactva, mech a další nečistoty snižují v letním období výkonnost FVE.
Nabízíme čištění panelů FVE mokrou metodou (tlakové mytí) s následnou konzervací povrchů ploch (dlouhodobé účinky).

3. Odklízení sněhů z panelů a cest
V zimním období je nutné udržovat FVE (především moduly panelů) v co největší možné čistotě, aby nedocházelo k snížení výkonu. Nabízíme odklízení sněhu z panelů a také údržbu a odklízení sněhu z přístupových cest.

 

Dále nabízíme pro FVE:


Rekultivace včetně následného zakládání travnatých ploch
Úpravy terénních nerovností
Rekonstrukce přístupových cest
Vysázení a údržba keřů
Údržba kolem plotů a pod ploty
Možnost sekání i v příkrých svazích mezi panely
Chemické ošetření jakékoliv vegetace proti plevelům
Údržba okolí patek, na kterých je připevněna konstrukce pro uchycení panelů FVE
Sběr kamenů v rámci celé FVE
Opravy a údržba veškerých ploch FVE

Pro více informací nás kontaktujte.

Rychlá navigace

Zahradní architektura

Květinářství

Dendrologie

Pardubice | Hradec Králové | Praha | Turnov | Liberec | Mladá Boleslav | Lhotka | Pohorská Ves | Bakov nad Jizerou | Onomyšl | Ropice | Další města...
Zahradnistredisko.cz | Copyright © 2020 - Zákaz kopírování obrázků a textů. Údržba fotovoltaických elektráren