Formulář - dotazy | Kontakty |
Zahradní středisko - Roundup

Roundup

Články: Roundup


Roundup

Roundup je registrovaná ochranná známka pro skupinu totálních herbicidů vyráběných americkou firmou Monsanto, jejichž účinnou látkou je glyfosát. Roundup je v současnosti globálně nejpoužívanějším herbicidem.

Přesné složení jednotlivých verzí přizpůsobené různým aplikacím většinou není výrobcem udáváno. Účinnou složkou Roundupu je glyfosát nebo jeho sůl, které většinou tvoří 40 až 50% hmotnosti herbicidu. Zbytek směsi je tvořen surfaktanty (polyoxy-ethylenamin POEA), plnidly a dalšími látkami usnadňující aplikaci. Vlastní glyfosát je považován za zdraví neškodnou chemikálii[zdroj?], ale tzv. „inertní látky“ jsou spojovány s negativními zdravotními dopady používání Roundupu jako jsou kontaktní a systémové vyrážky, podráždění očí a respirační potíže. Surfaktant POEA je zřejmě toxický pro pulce, což může být jednou z příčin světového dramatického úbytku obojživelníků. Roundup má poměrně krátký poločas rozpadu v půdě (firma Monsanto udává 32 dní), ale skutečná hodnota hodně závisí na teplotě, vlhkosti a bakteriálním složení půdy.

Rychlá navigace

Zahradní architektura

Květinářství

Dendrologie

Pardubice | Turnov | Praha | Hradec Králové | Mladá Boleslav | Liberec | Bezděčí u Trnávky | Habrůvka | Obříství | Lovečkovice | Račice-Pístovice | Další města...
Zahradnistredisko.cz | Copyright © 2020 - Zákaz kopírování obrázků a textů. Roundup